Pamagat: Ang Patakaran ng Islamikong Paniniwala sa Sampung mga Aralin

May-akda: Al-Hakeem, Riyadh

Edisyon: Unang Edisyon/2017

Bilang ng Kopya: 1000

Taga-imprenta: Nayhawah

Tagapagsalin: Montazer R Bongalon

Tagapaglathala: Dar Al-Helal

ISBN: 978-600-6992-56-3

 

pdf