The Shia: Identity. Persecution. Horizons

اسم الكتاب باللغة الأصلية:  الشيعة  )الهوية، الظلامة، اللآفاق)

Title: The Shia: Identity. Persecution. Horizons

Author:  Al-Hakeem, Riyadh

Edition: Second Edition/2016

No. Of Copies:  3000

Publiaher : Dar Al-Helal

ISBN:  978-600-6992-29-7

pdf